เปิดฉาก สถาปนิก’67 ยกระดับสู่อีเว้นท์ระดับนานาชาติคาดกระตุ้นธุรกิจวัสดุก่อสร้างกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท!

เริ่มแล้ว งานสถาปนิก’67 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 36 ซึ่งจัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ Collective Language: สัมผัส สถาปัตย์ มุ่งหวังสร้างการรับรู้ให้ผู้คนจากทั่วโลก ได้สัมผัสและเข้าใจงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ไร้ขอบเขตเช่นเดียวกับภาษาที่มีความหลากหลาย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมไฮไลท์มากมาย พร้อมทัพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่องานออกแบบ-ก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ กว่า 100,000 รายการ จากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศจำนวน 1,000 ราย บนพื้นที่ 75,000 ตร.ม. คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 325,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาท ตลอด 6 วันของจัดงานระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

​นายชนะ สัมพลัง

​นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดงานสถาปนิก ถือเป็นงานใหญ่และมีความสำคัญมากต่อแวดวงสถาปนิกไทย โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 36 เพื่อให้งานนี้เป็นเสมือนเวทีจัดแสดงผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถาปนิกไทย ตลอดจนเป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้าง และที่สำคัญเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชมงานเพื่อมาอัปเดทเทรนด์งานออกแบบ สถาปัตยกรรม พบปะกับสถาปนิกชั้นนำของไทยและต่างประเทศที่มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ อีกทั้งได้ชมและเลือกซื้อสินค้าเพื่องานก่อสร้างที่มีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ได้ในทุก ๆ ปี


งานสถาปนิก’67 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์ ซึ่งมุ่งหวังสร้างการรับรู้ให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสและเข้าใจงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ไร้ขอบเขต เฉกเช่นการสื่อสารด้วยภาษาที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจตลอดระยะเวลา 90 ปีของการก่อตั้งสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่อยากให้เกิดความเคลื่อนไหว (Movement) ที่ดีในสังคมและอนาคตร่วมกัน ผ่านงานแสดงนิทรรศการและกิจกรรมไฮไลต์สำคัญๆ มากมายที่จะเกิดขึ้นในงานครั้งนี้ รวมถึงการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านงานออกแบบ วัสดุก่อสร้าง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปัตยกรรมบนพื้นที่เดียวกันที่ใหญ่มากถึง 75,000 ตร.ม. เรียกได้ว่าสถาปนิก’67 เป็นงานแสดงสินค้าด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ งานก่อสร้างที่ครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน


“สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปและเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง จนถึงปัจจุบันนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคม เป็นเวลารวม 90 ปี ในโอกาสครบรอบ 90 ปี ทางสมาคมฯ จึงเห็นควรจัดโครงการเชิดชูสถาปนิกอาวุโส ในวาระครบรอบ 90 ปี เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถาปนิกอาวุโสและเผยแพร่ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านวิชาชีพ วิชาการ และมีส่วนสร้างสรรค์วงการสถาปัตยกรรมของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ให้แก่สถาปนิกรุ่นใหม่ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในด้านสถาปัตยกรรมได้ รู้จัก เรียนรู้ ระลึกถึงคุณูปการและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม โดยในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงประวัติและผลงานของสถาปนิกอาวุโสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ Work Shop ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมยุค Modern Architecture กิจกรรมประกวดคลิปสั้น เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนให้เข้าร่วมชมนิทรรศการผลงานเชิดชูเกียรติสถาปนิกของเรา และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีไปด้วยกัน”


นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์
ประธานจัดงานสถาปนิก’67 กล่าวเสริมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรม ASA Professional Seminar 2024 เป็นการจัดสัมมนาวิชาชีพที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของสถาปนิก นักออกแบบ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ หรืออยู่ในธุรกิจออกแบบ และก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อการให้ความรู้ และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ช่วยต่อยอดการทำงานในอุตสาหกรรมออกแบบ และก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรม ASA Professional Seminar ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่ งานสถาปัตยกรรมชุมชน งานสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ เรื่องควรรีบรู้สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต เบื้องหลังความคิดของผู้สร้างสรรค์งานสถาปนิกในปีนี้ งานประกวดหัวข้อวิจัย มุมมองของสถาปนิก และนักออกแบบรุ่นใหม่
รวมไปถึงกรณีศึกษาการขออนุญาตก่อสร้างแบบใหม่จากสิงคโปร์ ซึ่งทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าฟังในแต่ละส่วนของกิจกรรม ASA PROFESSIONAL SEMINAR จะสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาการทำงานวงการออกแบบ และก่อสร้างไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการสัมมนาได้ที่ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม ศกนี้


นางสาวกุลธิดา ทรงกิตติภักดี ประธานจัดงานสถาปนิก’67 กล่าวเสริมถึงกิจกรรมเด่นในปีนี้ ASA INTERNATIONAL FORUM 2024 โดยทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาร่วมถอดรหัสวิพากษ์ภาษาสถาปัตยกรรมผ่านภูมิภาคนิยม (Critical Regionalism in Architecture) จากแนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับสากลของสถาปนิกไทยและต่างชาติ อาทิ อองตวน ชายา (Antoine Chaaya) พาร์ทเนอร์คนสำคัญของ เรนโซ่ เปียโน จาก Renzo Piano Building Workshop (RPBW), หม่าเหยียนซง (Ma Yansong) สถาปนิกจีนชื่อดังจาก MAD Architects, มาริน่า ทาบาสซัม (Marina Tabassum) สถาปนิกบังคลาเทศเจ้าของรางวัล Aga Khan พร้อมด้วยสองสถาปนิกผู้ก่อตั้ง SHAU จากอินโดนีเซีย ดาเลียนาและฟลอเรียน (Daliana Suryawinata and Florian Heinzelmann), เอริค เลอรูซ์ (Erik L’Heureux) รองศาสตราจารย์และคณบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และ ต้นข้าว ปาณินท์ ศาสตราจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาปนิกไทยผู้ก่อตั้ง Research Studio Panin ทั้งหมดนี้ จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์บนเวที ASA INTERNATIONAL FORUM 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ www.asaexpo.org/forum2024


อีกหนึ่งกิจกรรมเด่นเช่นกันคือ ASA COLLECTIVE EXPERIENCE เป็นกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ และเรื่องราวตามความถนัดของนักออกแบบแต่ละท่าน ผ่านการบอกเล่า และพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง (Sensory Intimacy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจาก Human Library ที่จัดไปเมื่องานสถาปนิก’66 ที่ผ่านมา ได้ถูกรวบรวมและตกผลึกผ่านประสบการณ์และความน่าสนใจของผู้บรรยายทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้คนร่วมสังคมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและภาษา ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละคน รวมทั้งแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ร่วมกัน โดยยกตัวอย่างหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ “ว่าด้วยฮวงจุ้ยและงานออกแบบ” โดย อ.สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ, หัวข้อ “สถาปัตย์ ผลัดเมือง” โดย คุณเผดิมเกียรติ สุขกันต์ และ คุณเอกภาพ ดวงแก้ว, หัวข้อ The Dark Side of the Collective โดย Kevin Mark Low, หัวข้อ Out of classroom : education, practice, and thinking in architecture โดย เจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) และ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายหัวข้อน่าสนใจ จากสถาปนิกไทยและต่างประเทศที่พร้อมจะหมุนเวียนมาแชร์ประสบการณ์ตลอดทั้ง 6 วันจัดงาน ณ บริเวณโซนกิจกรรม ASA COLLECTIVE EXPERIENCE


​ดร.พร้อม อุดมเดช ประธานจัดงานสถาปนิก’67 กล่าวเสริมว่า ผู้เข้าร่วมงานสถาปนิก’67 นอกจากจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ เพื่อแลกรับของรางวัลประจำวัน ด้วยเกม ASA หากันจนเจอ (ASA Collects) เป็นเกม AR (Augmented Reality) ซึ่งจะประจำอยู่ในโซนหลักของพื้นที่ Main Exhibition ทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการ แล้วยังสามารถเล่นเกมสะสม Badge ในแต่ละจุด เพื่อไปแลกของรางวัลพิเศษในแต่ละวันได้อีกด้วย กติกาและวิธีการเล่นเพียง 1.) ผู้เล่นแสกน QR Code กิจกรรมเพื่อเข้าสู่ Website “ASA Collects” 2.) กด Start เริ่มกิจกรรม โดยระบบจะนำเข้าสู่การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการ ขออนุญาตผ่าน Facebook เพื่อยืนยันตัวตน 3.) เมื่อกลับเข้าสู่หน้ากิจกรรม (Home) จะปรากฏ 3 หัวข้อที่สามารถเข้าถึงได้ Map : เพื่อเปิดแผนที่รวม ดูตำแหน่งที่จะไปเก็บ Badge ต่อด้วย Scan : เพื่อเปิดกล้องให้เล่น AR ตามจุดที่กำหนด และ Collection : เป็นหน้ารวมยอดสะสม Badge ทั้งนี้ ผู้เล่นกิจกรรม เริ่มด้วยการสะสม Badge ตามนิทรรศการที่กำหนด โดยการสแกน QR Code ของนิทรรศการนั้นๆ ระบบจะแสดง Badge เพื่อให้ผู้เล่นเก็บสะสม


​ในส่วนของการแลกรับของรางวัล เมื่อผู้เล่นกิจกรรมสะสม Badge ครบ สามารถแลกรับของรางวัล ณ จุดแลกของรางวัล (ASA Shop) ระดับรางวัล ตัวอย่างเช่น สะสมครบ 9 badges แลกรับ หนังสือนิทรรศการฉบับพิเศษ : Collective Language – Asian Contemporary Architecture (มีจำนวนจำกัด 30 เล่ม/วัน) สะสมครบ 8 badges แลกรับ เสื้อยืด theme (มีจำนวนจำกัด 10 ตัว/วัน) และสะสมครบ 7 badges แลกรับไอศกรีม theme (มีจำนวนจำกัด 50 แท่ง/วัน) ซึ่งเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนั้น สามารถเล่นได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และ Badge ไม่สามารถเก็บข้ามวันได้ ต้องเก็บครบแลกวันต่อวันเท่านั้น


ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ประธานจัดงานสถาปนิก’67 กล่าวอีกว่า นอกจากกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ แล้ว งานสถาปนิก’67 ยังมีนิทรรศการสำคัญและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เชิญชวนให้มาเข้าชมกัน อาทิ นิทรรศการธีมหลัก “Collective Language: สัมผัส สถาปัตย์” ถ่ายทอดอัตลักษณ์ร่วมทางภาษาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่มีความหลากหลาย ผ่านตัวอย่างผลงานของ 12 สถาปนิก มีมิติทางภาษาที่เชื่อมโยงกัน แต่อาจมีวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่าง ตามด้วยนิทรรศการ ASA ALL MEMBER : Collective Practices ที่มีด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ 1.) นิทรรศการส่วนกลาง : จัดแสดงข้อมูลเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในประเทศไทย 2.) นิทรรศการผลงานสมาชิก : จัดแสดงผลงานของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลและรวมถึงอีก 4 สมาคมวิชาชีพด้วยกัน
​ต่อด้วยนิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA Experimental Design Competition) นิทรรศการจาก สมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย : TIDA, นิทรรศการและพื้นที่สัมมนาวิชาการจากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA), นิทรรศการ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย : TUDA และรวมถึงนิทรรศการ สมาคม วิชาชีพ วิชาการ ได้แก่ นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567, นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2567, นิทรรศการ VERNADOC, นิทรรศการผลงานนักศึกษา/สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ASA Club : พื้นที่พบปะ และจุดพักผ่อนประจำของชาวอาษา, ASA Night 2024 : กิจกรรมสังสรรค์พบปะตามประเพณีของเหล่าสมาชิกอาษา, กิจกรรมสถาปนิกอาสา : เปิดพื้นที่สถาปนิกอาสา บริการให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ ในงานสถาปัตยกรรม, และยังมี ACT Shop : พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกของสภาสถาปนิก, ASA Shop : พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกของสมาคมสถาปนิก

About Author