“คานิแฟมิลี่” (Kani Family) แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ จำหน่ายที่เซเว่น อีเลฟเว่น

 “คานิแฟมิลี่” (Kani Family) แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น “ ซูริมิปูอัดแท่ง (สูตรโซเดียมน้อย) ขนาด 100 กรัม  ได้รับตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ” 

บริษัท ลัคกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด (LUF)  แบรนด์ “คานิแฟมิลี่” (Kani Family)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งจากเนื้อปลาทะเลบดปรุงรส  แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ “ซูริมิปูอัดแท่ง (สูตรโซเดียมน้อย) ขนาด 100  กรัมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์โภชนาการ “ ทางเลือกสุขภาพ” ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่เหมาะสม  ผลิตภัณฑ์ปูอัดแท่งสูตรโซเดียมน้อย  ลดปริมาณโซเดียมลง 40%, ลดปริมาณน้ำตาลลง 70%  หากเทียบกับปูอัดปกติ  มีไขมันต่ำ  และโปรตีนจากเนื้อปลาทะเล  อร่อยพร้อมทานโดยไม่ต้องนำเข้าไมโครเวฟขนาด 100 กรัม   จัดจำหน่ายเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่น  ทุกสาขา 

About Author