เปิดวาร์ป “ชื่นชอบ คงอุดม” เจ้าของวลี เอ็มเต็มร้อย!

สำหรับ ชื่นชอบ คงอุดม จากนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทายาทของ นายชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน สู่นักการเมือง ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตโฆษก พรรคพลังท้องถิ่นไท ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหาร พรรครวมไทยสร้างชาติ

โดยล่าสุด ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ชื่นชอบ คงอุดม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สุรชาติ ศรีบุศกร ที่ปรึกษา พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค , นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายชื่นชอบ คงอุดม   ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
2. นายสุรชาติ ศรีบุศกร  ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

และเราสามารถติดตามผลงานของ #เอ็มชื่นชอบคงอุดม ได้ที่ Facebook : ชื่นชอบ คงอุดม , Youtube : ชื่นชอบ คงอุดม , TikTok : k.chuenchob

Facebook

https://www.facebook.com/chuenchob

Youtube

https://www.youtube.com/@M-Chuenchob

TikTok

About Author