สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือ สดร. สร้างเครือข่าย นักนิยมดาว Amazing Dark Sky

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่รับลูกเร่งสร้างเครือข่าย Amazing Dark Sky จับมือสดร.สร้างเครือข่ายนักนิยมดาวเน้นการท่องเที่ยวแบบมีความหมายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรีพรสรร อุ่นบันเทิง ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่องประธานเปิดงานสัมมนา “Dark Sky At Khao Yai”  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมทองเกษม  โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่  จ.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการรับรองให้เป็น “พื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืด ( Dark Sky Park) ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ( องค์การมหาชน) (สดร.)  สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนคราชสีมา(สสปน.) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์  ชมรมดาราศาสตร์อำเภอปากช่อง      

นายสุรชัย ท้วมสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

“..ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดจากทั่วประเทศจะได้มาพบกันและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละแห่ง หลังจากที่ได้รับสถานะ Dark Sky ไปแล้ว นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ยังนับเป็นการเฉลิมฉลองพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดประจำปี 2566 อีก 18 แห่ง ซึ่งแต่เดิมเรามีอยู่ 12 แห่งทำให้ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเป็น 30 แห่งแล้วและยังคอยการพิจารณาตัดสินอยู่อีกมาก เหตุที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกับโครงการนี้มากก็เพราะนอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานโดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท สถานที่กางเต๊นท์ เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เป็นสากลทัดเทียมนานาอารยะประเทศและประโยชน์ที่จะได้จากการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศในอนาคต……………………………….. “

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ  “หมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ สร้างเศรษฐกิจชุมชน”  ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายมงกุฎ ขวาของ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ( ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานฯ) นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.ททท. จ.นครราชสีมา  นางประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. นายสุรชัย ท้วมสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และนายต้นตระกูล กริชพิพรรธ ประธานชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง     ดำเนินรายการโดยนายพฤฒิ เกิดชูชื่น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของสถานประกอบการจากภาคเอกชนและจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  พร้อมแนะนำความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์จนได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (Dark Sky) จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 30  ราย อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  บ้านไร่ยายชะพลู  ไร่องุ่นไวน์อัลซิดินี่   โรงแรมเรนทรี เรซิเดนส์ เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  สวนสัตว์ขอนแก่น ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในปี 2565- 2566

นางสาวเจน จงสถิตวัฒนา  กรรมการผู้จัดการโรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ร่วมแลกเปลี่ยนความสำเร็จในการจัดการ และบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมจนได้รับรางวัล Green Hotel จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิงร่วมให้ข้อคิดแก่ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อเตรียมตัวรับมือนักท่องเที่ยวจีนที่จะใช้เส้นทางรถไฟสายคุนหมิง – ส.ป.ป.ลาวข้ามมายังภาคอีสานและภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยฯลฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกันระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา  ชมรมผู้ประการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ ชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง  

และมีการออกบูธจากชุมชนท่องเที่ยวจากเส้นทางมรดกโลก ในจังหวัดนครราชสีมา   อาทิ  ไร่โชตะวัน กุหลาบมอญ ออตโต ฟาร์ม สตูดิโอ ด่านเกวียน   บ้านปรางค์นคร  เรนทรี เรซิเดนซ์ สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง  และบูธจากผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ดูดาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค และ บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “ชี้ชวนชมดาว เล่านิทาน และถ่ายภาพดวงดาวอย่างมืออาชีพ” วิทยากรจากชมรมดาราศษสตร์ปากช่อง  ณ ลานเขาร่ม  ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

รายชื่อหน่วยงานและสถานประกอบการที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์  เขาใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

ชมรมฮักเขาใหญ่

ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง

ชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง

บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ร้านอาหารเป็นลาว (บริษัท ออน เดอะ พลาโต จำกัด)

โรงแรมแกรนด์สิริ รีสอร์ท

ร้านกินลมชมวิว

ครัวน่านน้ำ

บริษัท เทรกกิ้ง ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด

ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้

สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง

ครัวบินหลา

ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา Unseen New Chapters

Silver Voyage Club

White Glove Delivery

The Diplomat Network

สวนเอเดน ออร์แกนิกส์ ปากช่อง

ร้านอาหารโฮชิ

บริษัท บุญรอดบริเวอร์รี่ จำกัด

About Author