“คุณอับดุลกอเดร์ เจ๊ะเด็ง” เจ้าของบังเดร์ฟาร์ม แหล่งผลิตปลาส้มแดนใต้ปลายด้ามขวาน

“คุณอับดุลกอเดร์ เจ๊ะเด็ง” “เจ้าของบังเดร์ฟาร์ม” จ.นราธิวาส แหล่งผลิตปลาส้มแดนใต้ปลายด้ามขวานที่น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มาสืบสาน พัฒนา และต่อยอด

About Author