“sacit” ชูพลังคนรุ่นใหม่ปั้น “Soft Power” หนุนหัตถกรรมไทยสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล

 sacit ดึงคนรุ่นใหม่สร้างกระแส Soft Power ปั้นหัตถกรรมไทยสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลตอบรับเทรนด์สินค้าและบริการเติบโตเข้มแข็งหวังแบ่งสัดส่วนการตลาด Soft Power ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมูลค่าทางการค้ามหาศาลถึง 1.45 ล้านล้านบาทต่อปี 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดงาน “Andaman Craft Festival” พร้อมระบุว่า กระทรวงฯ มีนโยบายผลักดันจุดแข็งของประเทศในด้านสินค้าและบริการที่สะท้อนภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมเป็น Soft Power สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่าสินค้าประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 

โดยในแต่ละปีสินค้าและบริการ Soft Power สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ มีมูลค่าทางการค้าจำนวนมหาศาลถึง 1.45 ล้านล้านบาท ครอบคลุมใน 5 ด้าน หรือที่เรียกว่า 5F ได้แก่ Food อาหารไทย, Film ภาพยนตร์และละครไทย , Fashion การออกแบบแฟชั่นไทยและผ้าไทย, Fighting ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทย และ Festival เทศกาลประเพณีไทย 

กระทรวงฯ จึงมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ต่อยอดและสนับสนุนสินค้าและบริการประเภทดังกล่าวให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง พัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญ และขยายฐานไปยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และยังพบว่ากลุ่มคน Gen Y ที่อยู่ในช่วงวัย 25 – 40 ปี มีบทบาทและอิทธิพลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งผลให้ sacit กำหนดแผนดำเนินงานสืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เกิดการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ผ่านเครื่องมือการค้าที่เรียกว่าแพลตฟอร์มดิจิทัล

โดยในปี 2566 นี้ sacit จะมีการประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจดลิขสิทธิ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การส่งเสริมการขายงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการให้ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

About Author