เอิร์ธ (ประเทศไทย) มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ให้ “ม.เกษตร”เพื่องานวิจัยโรคที่เกิดจากยุงในคนไทย

“บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด” มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงจากประเทศญี่ปุ่นให้แก่ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”เพื่องานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากยุงในคนไทย

นายมาซามิซึ โมริ รองประธาน บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ อาท, เดลี่เฟรช, โอเอซิส และมอนดามิน  กล่าวว่า โครงการเพื่อสังคมหรือ กิจกรรม CSR ของ “บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย)” นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างเสริมสุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อที่เกี่ยวกับยุงให้กับสังคมไทย ทางบริษัทจึงมีการสนับสนุนสินค้ากว่า 1,800 ชิ้น หรือมูลค่ากว่า 330,000 บาท ในวันที่ 23 มกราคม 2566 ให้กับ ศ. ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ และทีมงานภาควิชากีฏวิทยา ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งมีคณาจารย์และเหล่านิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 60 คน