“ซี.พี.” ชวนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต

ซี.พี.ชวนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต❤
ขอเรียนเชิญทุกท่าน
บริจาคโลหิต ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 11
ตั้งแต่เวลา
11.00 น. ถึง 15.00 น.
ในวันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

💕เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนอย่างเพียงพอ
ก่อนวันเข้าร่วมบริจากโลหิต🤟❤

You may have missed