คอนเทนต์สื่อใหม่ ประสบการณ์ทางดิจิทัล สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์ส Training และ Workshop เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาและ สร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ Virtual Production, AR/XR, AR Location Base, CG, 3D Model ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้ Content Creator, Animator, Developer, นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานอย่างภาพยนตร์ ซีรีส์ งานโฆษณา งานอีเวนต์ และเกม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพขององค์กรและตนเอง ยกระดับความสามารถสู่มาตรฐานสากล เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การทำงานใน XR Studio ชั้นนำในประเทศไทย

 • รับสมัครสูงสุดจำนวน 10 ทีม หรือไม่เกิน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ที่ความสนใจด้านเทคโนโลยี โดยเปิดรับจากหลากหลายอาชีพ เช่น Content Creator, Animator, Game Developer, Graphic Designer, โปรแกรมเมอร์, นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • สามารถสมัครเดี่ยว หรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
 • อายุระหว่าง 18 – 50 ปี
 • หากมีพื้นฐานด้านการใช้โปรเเกรมการพัฒนา AR/VR, การปั้นโมเดล 3 มิติ, การทำ CG หรือตัดต่อวิดีโอ เช่น Unity, Maya, Unreal Engine จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  (โปรดระบุโปรเเกรมที่ใช้ใน CV)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับหลังจบโครงการ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายทำชั้นนำของประเทศไทย

 • ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน มูลค่ารวม 150,000 บาท*/ทีม (1-3 คน) ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

  เงื่อนไขการให้เงินสนับสนุน
  • 10,000 บาท เมื่อท่าน/ทีม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ25,000 บาท เมื่อท่าน/ทีม เข้าร่วม Training เเละ Workshop มากกว่า 80%
   (รายละเอียดคอร์สเทรนนิ่ง/ เวิร์คช็อปอยู่ในเซกชั่นถัดไป)
   • หมวด Online film content, Online series content: เข้าร่วม Training/ Online Training 7 จาก 9 ครั้ง  เเละ workshop ที่ Supreme studio 1 ครั้ง หมวด Advertising, Digital Asset: เข้าร่วม 8 จาก 10 ครั้ง เเละ workshop ที่ XR studio 1 ครั้ง
   30,000 บาท เมื่อไอเดียของท่าน/ทีม ได้รับการคัดเลือกเพื่อผลิตออกมาเป็นชิ้นงานจริง หรือ 15,000 บาท หากท่าน/ทีมส่ง Proposal เเต่ไม่ได้รับการคัดเลือก35,000 บาท ระหว่างการผลิตผลงาน
  • 50,000 บาท หลังการนำเสนอผลงานสุดท้ายต่อคณะกรรมการ
 • โอกาสในการต่อยอดไอเดีย เป็นผลงานจริง เเละประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ โดยจะได้รับการสนับสนุน เเละเงินทุนจากผู้จัดงาน

หมายเหตุ: *ทั้งนี้ จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ในเเต่ละครั้งของการให้เงินทุนสนับสนุน 

รายละเอียดโครงการ

 • ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการ

หลังจบการ Training เเละ Workshop ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปเเบบดิจิทัลคอนเทนต์ที่น่าสนใจ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็น หนังโฆษณา ภาพยนตร์/ซีรีส์ออนไลน์ เกม รวมถึง Digital Asset อื่น ๆ เช่น AR Location Base, AR Mini Game, VR, Metaverse, VPS Point Cloud, Avatar ฯลฯ ในหัวข้อ “Meaningful Travel” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-Based Tourism) ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่าง Soft Power (5F: Food/Festival/Film/Fighting/Fashion) ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานความยั่งยืน เพื่อส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายอย่างหลายใจ ได้แก่ ใจรักษ์ – สำนึกดีต่อชุมชน และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ประทับใจ – ต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และ มีใจ – กลับมาเยี่ยมเยือนอีกเมื่อมีโอกาส

กำหนดการ

Open House                                                    26 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดรับสมัคร                                                                       15 กุมภาพันธ์ 2566 – 9 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก                                          15 มีนาคม 2566

Training and Workshop                                              25 มีนาคม – พฤษภาคม 2566

Project Proposal Selection Day                       สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2566

Production ช่วงการพัฒนาตัวอย่างคอนเทนต์        มิถุนายน – สิงหาคม 2566

Final Product Pitching Day                            สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2566

วันปิดโครงการ                                                         9 กันยายน 2566

*ทั้งนี้ ในระหว่างโครงการ จะมีการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเเละหรือเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดในลิงค์นี้เพิ่มเติม ข้อตกลงการให้ข้อมูลตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

กุมภาพันธ์ มีนาคม 2566

รอบการคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการ

บอกเล่าไอเดียของคุณ/ทีม ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน Digital Asset / คอนเทนต์ ในธีม Meaningful Travel ให้เห็นภาพ ในรูปเเบบต่าง ๆ เช่น Word, Canva, PowerPoint, VDO Teaser ฯลฯ โดยระบุรายละเอียดด้านล่าง ได้เเก่

 • รูปเเบบของชิ้นงานสุดท้ายที่ต้องการผลิต ซึ่งจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ เช่น หนังโฆษณา Teaser ภาพยนตร์/ซีรีส์ออนไลน์ เกม รวมถึง Digital Asset อื่น ๆ เช่น AR Location Base, AR Mini Game, VR, Metaverse ฯลฯ  
  • จังหวัด สถานที่ อาหาร กีฬา หรือวัฒนธรรมไทย ที่ต้องการนำเสนอ
  • หากสามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ในชิ้นงาน เเละมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นในด้านนั้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25 มีนาคม พฤษภาคม 2566

อบรมเข้มข้น (Training / Workshop)

ทุกเสาร์ – อาทิตย์ (ดูรายละเอียดจากตารางเรียนด้านล่าง)

สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2566

รอบการนำเสนอ Proposal หลังจบการ Training เเละ Workshop (Proposal Pitching)

นำเสนอไอเดียของคุณ/ทีมในธีม Meaningful Travel ให้เห็นภาพ ในรูปเเบบต่าง ๆ เช่น Word, Canva, Powerpoint, VDO Teaser ฯลฯ เพื่อคัดเลือกไอเดียที่จะได้รับการสนับสนุน เพื่อผลิตผลงานออกมาจริง โดยระบุรายละเอียดด้านล่าง ได้เเก่

 • รูปเเบบของชิ้นงานสุดท้ายที่ต้องการผลิต ซึ่งจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ เช่น หนังโฆษณา Teaser ภาพยนตร์/ซีรีส์ออนไลน์ เกม รวมถึง Digital Asset อื่น ๆ เช่น AR Location Base, AR Mini Game, VR, Metaverse ฯลฯ  
  • จังหวัด สถานที่ อาหาร กีฬา หรือวัฒนธรรมไทย ที่ต้องการนำเสนอ
  • เทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน

มิถุนายน สิงหาคม 2566

การผลิตชิ้นงาน (Production)

Proposal ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนการผลิตชิ้นงาน เเละเงินทุนจากผู้จัดงาน

สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2566

Final Product Pitching

นำเสนอผลงานสุดท้ายต่อคณะกรรมการ เเละคัดเลือกผลงานที่จะได้รับการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ

* ทั้งนี้ ผลงานสุดท้ายจากการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดงานสามารถนำไปเผยเเพร่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 2 ปี

สถานที่จัดอบรม

TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ห้อง MDIC ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง 

วิธีการสมัคร
สมัครได้ที่ Digital Content Program Registration Form
ติดต่อสอบถามได้ที่ Digitalcontentlab01@benyapa-julsawek

About Author