“ทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 26”  ศึกษาภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านสร้างเศรษฐีอย่างยั่งยืน

รับสมัคร  ผู้บริหารการศึกษา  ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้หลักสูตร

พิเศษ สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในศตวรรษที่ 21  ครบทุกมิติ  ชมแนวทางการดำเนินงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาโมเดลความสำเร็จของเกษตรกร ที่สร้างตัวเองอย่างยั่งยืน  ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมปลูกมะลิสวนไม้ดอกไม้หอมถวายแม่ของแผ่นดิน  ศูนย์บริการการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา  เยี่ยมชมไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.กาญจนบุรี  พร้อมกิจกรรมการทำ Workshop ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน Interactive Board Game จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. สุริยเดวทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร. ดนัยจันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์อดุลย์ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กรต่อไป

โครงการ “ทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่๒๖ จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี   สำหรับผู้บริหาร  ครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ในวันเสาร์ที่ 25  – วันอาทิตย์ที่ 26  กุมภาพันธ์  2566 ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.กาญจนบุรี   

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณจารุกัญญ์โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

You may have missed