มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ บาโอจิ มอบเงินและรองเท้าให้กับ สมาคมครูจีน

มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ บริษัท บาโอจิ จำกัด มอบเงินและรองเท้าผ้าใบบาโอจิ บริจาคให้กับ สมาคมครูจีน (ประเทศไทย) มูลค่ากว่า 4,000,000 บาท

นายชาลี ลิ้ม ประธานบริษัท บาโอจิ จำกัด  มอบรองเท้าผ้าใบ “บาโอจิ” ให้แก่ สมาคมครูจีน (ประเทศไทย) มูลค่ากว่า 4,000,000 บาท โดยมี ดร. วิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูจีน (ประเทศไทย) และคณะ  เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้กับครูจีนทั่วประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ เจิงโหย่ว ฟู่, นางฮั้นเจินเซื่ย, ดร.เสี่ยวฮุย กั๊วะ, นางฟู่หนิง แหย ร่วมรับมอบ ณ  อาคารหลงไทยทาวเวอร์