เปิดตัว CHEEWID Cloud Platform for Social Good ระดมเงินบริจาคช่วยองค์กรเพื่อสังคม

เข้าถึงแหล่งทุนโดยตรง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน

มิถุนายน 2022 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, Cheewid เปิดตัว  Cloud Platform ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งทำเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล (Directory) การระดมทุน (Fundraising) และการเปิดรับอาสาสมัคร (Volunteer Recruitment) ให้แก่องค์กรไม่แสวงผลกำไร กิจการเพื่อสังคม โรงพยาบาล และโรงเรียน ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแห่ลงทุนและมีความท้าทายในการดำเนินงานต่าง ๆ

ในปี 2021 ช่วยเหลือกว่า 64 องค์กร ระดมทุนได้กว่า 300,000 บาท และมีความพยายามในการนำเทคโนโลยี และข้อเสนอแนะต่อการใช้งานในรูปแบบแรกมาปรับปรุงและพัฒนา Cheewid ในรูปแบบที่สอง (V2) ซึ่งได้เปิดตัวในปี 2022 ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย (Modern UXUI) สะดวกต่อการบริจาค ลดความซับซ้อนของการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการช่วยองค์กรต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด

จุดเด่น และความแตกต่างของ Cheewid นั้น ทุกยอดบริจาคจะเข้าสู่องค์กรโดยตรง ไม่มีการหักค่าธรรมเนียม ทำให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับเงินบริจาคครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และเป็นไดเรกทอรี (Directory) ที่รวบร่วมข้อมูลองค์กรที่ทำความดีในแหล่งเดียว เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถค้นหา เข้าถึง และเลือกดูโครงการเพื่อสังคมทั้งหมดภายใต้องค์กรนั้น

Fundraising Product บน Cheewid คือเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยในการระดมทุนจากคนในสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจผ่านเว็บไซต์กลาง Cheewid มีความมุ่งหวังว่าความตั้งใจในการพัฒนาให้แพลตฟอร์มที่มีความสวยงามทันสมัย และง่ายต่อการใช้งานของทั้งผู้บริจาคและองค์กร ตั้งใจเพื่อให้จะทำให้ได้การระดมทุน และอาสาสมัครที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ โดยเวอร์ชันล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึง:

  • การออกแบบใหม่ในหน้าองค์กรและแคมเปญ (New Redesign)
  • อัพเดทส่วนและข้อความจากทีมงาน (Updates)
  • การแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Notifications)
  • ฟังก์ชั่นการแชร์บนโซเชียลมีเดีย (Follow Function)
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย!

ผลกระทบที่ยั่งยืน (Sustainable Impact) เป็นเป้าหมายสำคัญของการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของเราในรูปแบบที่สอง (v2) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรเพื่อสังคมของเราในระยะยาว

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม Cheewid ได้ที่: https://cheewid.com/
บริจาคช่วยโครงการผ่าน Cheewid ได้ที่: https://cheewid.com/campaigns?currentPage=1

About Author