ดารา นักร้อง คนบันเทิง เสียชีวิต ปี 2564

1.น้ำมนต์ มนชนิตว์ เสียชีวิต 16 ก.พ.2564

2.น้าค่อม ชวนชื่น เสียชีวิต 30 เม.ย.2564

3.ตุ้ย วัชระ มือกีตาร์วง PLAYGROUND”  เสียชีวิต 23 มิ.ย.2564

4.เจ ไพลิน เสียชีวิต 1 ส.ค. 2564

5.ธันวา ราศีธนู เสียชีวิต 8 ก.ย. 2564

6.คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ เสียชีวิต 13 ก.ย. 2564

7.อ๊อด คีรีบูน เสียชีวิต 16 ต.ค.2564

8.อัมพร ปานกระโทก เสียชีวิต 2 ธ.ค.2565

9.อาร์ต KPN หรือ อัครินทร์ ฉายแก้วสกุลชัย เสียชีวิต 9 ธ.ค.2564

10. วีระศักดิ์ สุนทรศรี หรือ แดง คาราวาน เสียชีวิต 17 ธ.ค.2564

About Author