“นศ.สวนสุนันทา” คว้าแชมป์โลก มวยไทยสมัครเล่น IFMA Youth and Senior World Championship 2021

นศ.สวนสุนันทา” คว้าแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม ในรายการ กีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก 2021 (IFMA Youth and Senior World Championship 2021) จัดโดย สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA)

นายชัยณรงค์ ยาวะโนภาส นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 คว้าแชมป์โลกจากเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยไทย สมัครเล่นชิงแชมป์โลก 2021 (IFMA Youth and Senior World Championship 2021) จัดโดย สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) ซึ่งได้ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬานิมิบุตร ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่สุด ที่ตนเองได้คว้าแชมป์โลกจากการแข่งขันชกมวยไทยสมัครในครั้งนี้ ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ก่อนขึ้นชกตนเองใช้เวลาในการเก็บตัวถึง 2 เดือน ซึ่งเป็นเวลาปิดภาคเรียนพอดีทำให้ตนเองมีเวลาฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่”

“สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยก็ต้องไม่ให้เสีย ก่อนหน้าที่จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมนั้น ตนเองมีรายการที่จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนที่ผ่านมา เพื่อทำคะแนนเข้าสู่รายการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ โดยจะแบ่งเวลาทั้งเรื่องเรียน และเรื่องกิจกรรมการแข่งขันหรือฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบวินัยและเคร่งครัด”

“หากวันไหนที่มีเรียนตรงกับกิจกรรมการแข่งขันหรือต้องซ้อม ก็จะขออนุญาตอาจารย์ลาเรียนและตามงานหรือการบ้านจากอาจารย์ในภายหลังเพื่อให้เรียนทันเพื่อน ซึ่งจะต้องไม่ให้เสียการเรียน ตนเองมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39”

“ในบางครั้งตารางเรียนกับกิจกรรมไม่ตรงกัน ก็จะจัดสรรเวลาเข้าเรียนตามปกติทุกครั้ง หลังจากเลิกเรียนก็จะฝึกซ้อม พอหลังจากฝึกซ้อมเสร็จ จะใช้เวลาว่างในการทบทวนรายวิชาที่อาจารย์สอน หากตรงไหนไม่เข้าใจก็จะถามอาจารย์”

“สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่สอนให้เรารู้จักการดูลสุขภาพทั้งการออกกำลังกายและรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีที่ถูกต้อง เสริมสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักการบริหารจัดการเวลา สอนให้เรามีทัศนคติในเชิงบวก มีพลังบวก มีการสอนให้รู้จักใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาท”

“นอกจากนี้ ยังสอนให้รู้จักใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมที่จะก้าวไปเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและการออกกำลังกายทุกรูปแบบเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย”

About Author