‘เอส แอนด์ พี’ ผนึกกำลัง ‘กองบัญชาการกองทัพไทย’ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร มอบผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี มูลค่ารวม 1,000,309 บาท แด่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งมี พลตรี นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้แทนรับมอบ ภายใต้โครงการ “S&P รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ปี 2564” ณ สำนักงานทหารพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.นครราชสีมา

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งในการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิต เนื่องจากบางครอบครัวมีทั้งผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง ในการนี้ เอส แอนด์ พี จึงผนึกกำลังร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยเอส แอนด์ พี ลงพื้นที่ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้นำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และเครื่องอุปโภคบริโภค บรรจุถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คุณมณีสุดามอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จ.นครราชสีมา

จากนั้นเมื่อปลายเดือนตุลาคม เอส แอนด์ พี ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม 1,000,309 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และได้กระจายความช่วยเหลือไปอีก 9 จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์  มหาสารคาม และชัยภูมิ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน เอส แอนด์ พี ยังร่วมสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ้านมูลค่า 200,000 บาท และลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

เอส แอนด์ พี ขอเป็นกำลังใจและส่งมอบความห่วงใยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

About Author