กิจกรรม Internationnal Preview มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม จับมือจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม Internationnal Preview มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม Internationnal Preview มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 เพื่อสร้างการรับรู้ และเผยแพร่การจัดงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ให้แพร่หลายและเป็นการะตุ้นความสนใจเข้าชมผลงานศิลปะร่วมสมัยจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นับเป็นงานแสดงศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งที่ 2 ของไทย ที่จัดขึ้นต่อจากจังหวัดกระบี่ เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา โดยยังคงจุดเด่น ของการแสดงงานในรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่ (Site-specific) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นบนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นสำคัญ

โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในนามจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ Miss ยูโกะ ฮาเซกาว่า ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และคณะทำงานด้านภัณฑารักษ์ ประกอบด้วย นายธวัชชัย สมคง นายวิภาช ภูริชานนท์ และ Seiha Kurosawa พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ตลอดจนศิลปินผู้มีชื่อเสียงจาก 25 ประเทศ จำนวน 53 คน ภายใต้แนวคิดหลัก “Butterflies Frolicking on the Mud” หรือในชื่อภาษาไทยว่า “เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม” สร้างสรรค์ผลงานและดำเนินการติดตั้งจัดแสดงในพื้นที่หลัก 3 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอพิมาย ในบริเวณของอุทยานประวิศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และอำเภอเมือง เช่น บริเวณบ้านพักผู้พิพากษา ลานย่าโม สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว สวนสัตว์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา


ทั้งนี้ทีมภัณฑารักษ์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักในการทำงาน การวางแผนการดำเนินงาน การบริหารตัดการพื้นที่ ฯลฯ ณ อาคาร 35 ชั้น 3 ห้องตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะนำคณะสื่อมวลชนและศิลปินที่มาร่วม กิจกรรม Internationnal Preview มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 เข้าเยี่ยมชมผลงานของศิลปินในพื้นที่จัดแสดงผลงาน โดยเริ่มต้นจากการชมผลงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชม Performance โดย Nile Koetting ผลงานของ Sato + Umezawa ผลงานของ Herwig Scherabon และผลงานของ KEIKEN จากนั้น เดินทางชมผลงานของ Sandra Cinto และกฤช งามสม ใน อำเภอเมือง ชมผลงานของ Yantor ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย Haroon Mirza ณ อโรคยศาลา (กุฏิฤาษี) และMake or Break ณ อ.เมืองพิมาย Bianca Bondi ณ สวนสัตว์โคราช ชมการแสดงของ Sema Thai Super flex และ Mio Suzuki ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ตามลำดับ

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 พร้อมที่จะประกาศความงดงามและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมา ได้กลายเป็น ‘เมืองศิลปะระดับโลก’ และเป็นจุดหมายใหม่ในการท่องเที่ยวเชิง ศิลปะวัฒนธรรม สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 18 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 นี้

About Author