“ดนตรีดลใจ ๙๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-สวิส”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๗๔ กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น จะนำเสนอการแสดงดนตรีในรูปแบบเสมือนจริง “ดนตรีดลใจ ๙๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-สวิส – Inspired Melodies Celebrating 90 years of Thai-Swiss Relations” โดยจะเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประพันธ์ขึ้นขณะประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มานำเสนอเป็นไฮไลต์ในโอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมสำคัญนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ของไทยและสมาพันธรัฐสวิส โดยการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ในการเชื่อมสายสัมพันธ์ และนำเสนอศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศ ผ่านเสียงเพลง และผ่านการผสมผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านของทั้งสองประเทศที่บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีคลาสสิก

ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรีบรรเลงและขับร้องโดยคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมทั้งศิลปินรับเชิญทั้งชาวไทยและสวิสได้ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผ่านทาง https://www.youtube.com/user/PGVIMChannel

About Author