“สหมงคลฟิล์ม” รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จาก Catholic Media Awards ครั้งที่ 38

“สหมงคลฟิล์ม” และภาพยนตร์เรื่อง “MOTHER GAMER เกมเมอร์ เกมแม่” รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จาก Catholic Media Awards ครั้งที่ 38 ในฐานะผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมและคุณค่าชีวิตมนุษย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องMother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ ได้เข้ารับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจําปี 2021 ประเภทภาพยนตร์ไทย จาก Catholic Media Awards 2021 ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง เกมเมอร์ เกมแม่ ได้เป็น 1 ในภาพยนตร์ที่ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ในฐานะสื่อสร้างสรรค์ที่ดี มีคุณค่า ส่งเสริมคุณธรรม และคุณค่าชีวิตมนุษย์ ศักดิ์ศรี ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตและครอบครัว โดยงานนี้จัดขึ้นโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยแสงธรรม  ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

About Author