young chef academy

S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY COMPETITION 2022/23 ASIA REGIONAL FINAL

เชฟ Ian Goh จากประเทศสิงคโปร์ ผู้คว้ารางวัล S.Pellegrino Young Chef Academy หลังการแข่งขันทำอาหารสุดระทึกเป็นเวลาห้าชั่วโมง เชฟ Ian Goh ก็ได้ก้าวขี้นเป็นสุดยอด Young Chef ของเอเชีย และยังสามารถคว้ารางวัล Fine Dining...