Tourism

พานาซี นำทัพดันธุรกิจ Wellness & Tourism  พุ่งเป้าสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้การท่องเที่ยวไทย

เปิดโครงการ “Wealthyy Thailand เสริมสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย” หนุนธุรกิจเชิงสุขภาพให้ชุมชนทั่วประเทศ จากการตั้งเป้าหมายของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี 2566 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไม่น้อยกว่า 25 - 30 ล้านคน และมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 2.38 ล้านล้านบาท และจากสถิติในปี 65...