TAPA2023

งาน TAPA2023 ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ยอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท

งานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง TAPA2023ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ยอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2566 – งานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หรืองาน TAPA2023 โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์...

เริ่มแล้ว! TAPA2023 งานแสดงชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง

ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน 5 – 8 เมษายนนี้ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 5 เมษายน 2566 – นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน TAPA 2023 หรือ...