SME

เปิดตัวโครงการ “Thailand Accelerator” มุ่งเน้นช่วยสตาร์ทอัพระดมทุน

เร่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมผนึก 25 พันธมิตร ผลักดันสตาร์ทอัพสู่เวทีระดับภูมิภาค ครั้งแรก! ในประเทศไทยกับการเปิดตัวโครงการ “Thailand Accelerator” มุ่งเน้นช่วยให้สตาร์ทอัพไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดมทุนได้ และเร่งให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้การผนึกกำลังความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่จากพันธมิตรภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐ และ Mentor ระดับโลก เพื่อเป็นสะพานเชื่อมพาสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เวทีระดับภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2565...

กรมพัฒน์ฯ ประกาศความสำเร็จโครงการพลิกฟื้น SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล

“ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME” ภายใต้แคมเปญ “DBD Service x Martech Startup” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศความสำเร็จโครงการพลิกฟื้น SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล “ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME” ภายใต้แคมเปญ “DBD...