PanclinicClub

PAN CLINIC ชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคย กว่า 40 ปี แห่งความภาคภูมิใจที่ PAN อยู่คู่คนไทยมากกว่า 4 ทศวรรษ

"เมื่อ 40 กว่าปีก่อน แพนคลินิกถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการที่รวบรวมทุกสิ่งให้กับลูกค้าที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากแพนคอสเมติก ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำหรือปรึกษาเพิ่มเติม การติดตามผลหลังการใช้งาน หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น จวบจนปัจจุบันแพนคลินิกได้พัฒนาด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดูแลและการรักษาปัญหาผิวหนัง ซึ่งปัญหาผิวหนังบางประเภทต้องการใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าของ PAN ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด" เรียกได้ว่า PAN CLINIC เป็น Medical Beauty Clinic...