MARKETPLACE

รฟม. จัดงาน MRT MARKETPLACE

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ในชื่องาน “MRT MARKETPLACE” ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ...