MAI  ACADEMY

“MAI  ACADEMY” จัดอบรมหลักสูตร “นางงามอัจฉริยะ” ยกระดับมาตรฐานผู้หญิงไทย ทันสมัยสู่สากล

เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของความเป็นฮับนางงามทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก พร้อมทั้งขานรับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและสถานภาพสตรีไทย ทาง “MISS AURA INTERNATIONAL ACADEMY" (MAI ACADEMY) ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนให้ผู้หญิงไทยในภาพลักษณ์นางงามมีคุณค่าอย่างยั่งยืนในทุกมิติ จึงได้จัดโครงการอบรมในหลักสูตร “นางงามอัจฉริยะ” ขึ้นพร้อมทั้งปูพรมยกระดับมาตรฐานผู้หญิงไทยให้ “งามอย่างไทย ทันสมัยสู่สากล” โดยได้จัดงานพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะสื่อมวลชนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องไอวี...