LOVEiS ENT

3 หนุ่ม ERROR CODE ศิลปินใหม่ในบ้าน LOVEiS ENT

3 หนุ่ม ERROR CODE จากผู้ชนะเลิศ SPOTLIGHT THE PROJECT X JOOX สู่การเป็นศิลปินใหม่ในบ้าน LOVEiS ENT ERROR CODE เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 หนุ่ม ประกอบด้วย เบนซ์-ปริวรรธน์ สุนทรโฆษิตวัฒน์ (นักร้อง), นนท์ อังกูรสิทธิ์ (คีย์บอร์ด), นิว-สุรสีห์ สมพร (เบส) เมื่อรวมตัวกันแล้วทั้งสามคนมีความรู้สึกว่าความคิดหลายๆอย่างคล้ายกัน ทำเพลงก็เหมือน...