ICON KASET

ครั้งแรก ! เปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกโดรนครบวงจร “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร)

สตาร์ตอัปภาคการเกษตร เพื่อยกระดับอนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยท็อปวัน ตราไอ ซี พี และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตราไอ ซี พี ลัดดา และโดรนเพื่อการเกษตร ตรา Mah Bin...