Healthy City

Healthy City กับ 3 ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพดี

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย การเปิดเทอมใหม่ของเด็กนักเรียน ที่มาพร้อมกับการจราจรแสนติดขัด ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาฉับพลัน จนอาจทำให้หลายคนเริ่มหวั่นวิตกกับการรับมือ โดยเฉพาะในด้านสุขภาวะ จนทำให้ประเด็นเรื่อง Healthy City ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในช่วงนี้ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health ผู้นำด้านบริการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ทางการแพทย์โดยนักเทคนิคการแพทย์...