FortuneTownSafeEnergy

ซีพี แลนด์ ตอกย้ำกลยุทธ์ Smart Property Solutions คว้ารางวัลต่อเนื่องจากกระทรวงพลังงาน

ซีพี แลนด์ ตอกย้ำกลยุทธ์ Smart Property Solutions เป็นหนึ่งในองค์กรที่ ใส่ใจด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคว้ารางวัลต่อเนื่องจากกระทรวง พลังงาน ล่าสุด ฟอร์จูน ทาวน์-ซีพี ทาวเวอร์- CPFM คว้ารางวัลด้านการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศ ซี.พี. แลนด์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด Smart...