1. Home
  2. eBay

Tag: eBay

GIT จับมือ eBay ผลักดันผู้ประกอบขยายตลาดออนไลน์ ชูสร้างความมั่นใจสร้างมูลค่าแบรนด์

GIT จับมือ eBay ผลักดันผู้ประกอบขยายตลาดออนไลน์ ชูสร้างความมั่นใจสร้างมูลค่าแบรนด์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ จับมือ eBay จัดสัมมนาออนไลน์ สร้างโอกาสการขยายตลาดและสร้างความเชื่อมั่น การซื้อ-ขาย อัญมณีและเครื่องประดับในยุคดิจิทัล ผ่าน e-Commerce นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นนับเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันจึงได้ดำเนินการโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ผ่านใบรับรองคุณภาพจาก GIT ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทั้งปัจจุบันการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ยังได้รับความนิยมอย่างมาก GIT…

Read More
Loading...