Cloud Services

ซังฟอร์ เทคโนโลยี เปิดตัวบริการ Managed Cloud Services เพื่อลูกค้าในไทย

กรุงเทพฯ (25 พฤษภาคม 2565) — ซังฟอร์ เทคโนโลยี บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที คลาวด์ และโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ เปิดตัวบริการใหม่ Managed Cloud Services หรือ MCS ภายใต้การผนึกกำลังกับบริษัท ไอที กรีน...