CEA

CEA แถลงคิกออฟ Bangkok Design Week 2023 เตรียมเช็คอิน ! 9 วัน 9 ย่านศก.สร้างสรรค์ 4 – 12 ก.พ.นี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคีเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชวนสัมผัสมหกรรมไอเดียสร้างสรรค์ระดับโลก ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 (BKKDW2023) ตลอดทั้ง...

“CEA” คิกออฟ 3 ธีมเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในกรุงเทพ เปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมปักหมุด 12 พ.ย.- 5 มี.ค.66

CEA ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร คิกออฟเทศกาล “UNFOLDING BANGKOK” โชว์ 3 ธีม เส้นทางท่องเที่ยวไฮไลต์ใหม่ เปิดประสบการณ์กรุงเทพมหานคร สร้างบรรยากาศชวนเที่ยวด้วยโปรแกรมต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 12 พ.ย.- 5 มี.ค.2566 ปักหมุดท่องวัดลับ ยามค่ำคืน ธีม...

“CEA” เปิดตัวโครงการ “HERB TO GO สมุนไพรไทยพร้อมไปต่อ”

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งยกระดับวิสาหกิจชุมชน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดตัวโครงการ “HERB TO GO สมุนไพรไทยพร้อมไปต่อ” โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่จะช่วยพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชน     ด้วยการใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือเเละความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสินค้าและบริการ ดัน 3 จังหวัดต้นเเบบ ได้แก่ กระบี่ สกลนคร...

“CEA”เปิดเมืองสร้างสรรค์พื้นที่กระตุ้นเม็ดเงินลงทุน ขับเคลื่อน Soft Power ปั้นสินค้า-บริการแม็กเนทใหม่ในตลาดโลก

“CEA” ดันภารกิจ ขับเคลื่อน “เมืองสร้างสรรค์” โชว์โมเดลต้นแบบความสำเร็จ ด้วยแพลต ฟอร์มการออกแบบพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ สู่กระบวนการพัฒนา Soft Power สร้างมูลค่า เพิ่มสินค้าและบริการใหม่ ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ TCDN ทั่วประเทศ ชู 5 เมืองต้นแบบ Destination...