CEA

“CEA”เปิดเมืองสร้างสรรค์พื้นที่กระตุ้นเม็ดเงินลงทุน ขับเคลื่อน Soft Power ปั้นสินค้า-บริการแม็กเนทใหม่ในตลาดโลก

“CEA” ดันภารกิจ ขับเคลื่อน “เมืองสร้างสรรค์” โชว์โมเดลต้นแบบความสำเร็จ ด้วยแพลต ฟอร์มการออกแบบพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ สู่กระบวนการพัฒนา Soft Power สร้างมูลค่า เพิ่มสินค้าและบริการใหม่ ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ TCDN ทั่วประเทศ ชู 5 เมืองต้นแบบ Destination...