1. Home
  2. BKKDW2021

Tag: BKKDW2021

Bangkok Design Week 2021 พร้อมปรับสู่ออนไลน์ กำหนดจัดงานวันที่ 8 พ.ย.-31ก.ค.นี้

Bangkok Design Week 2021 พร้อมปรับสู่ออนไลน์ กำหนดจัดงานวันที่ 8 พ.ย.-31ก.ค.นี้

Bangkok Design Week 2021 ประกาศเดินหน้าต่อ พร้อมปรับสู่ออนไลน์ และขยายเวลาจัดงานในพื้นที่ กำหนดจัดวันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคมนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้จัดงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่าง ๆ ประกาศเดินหน้าจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021)  โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบางส่วนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมขยายกำหนดการจัดงานออกไป เป็นวันที่…

Read More
Loading...