1. Home
  2. ABB

Tag: ABB

ABB ประกาศเข้าซื้อกิจการ ASTI Mobile Robotics Group

ABB ประกาศเข้าซื้อกิจการ ASTI Mobile Robotics Group

ABB ประกาศเข้าซื้อกิจการ ASTI Mobile Robotics Group เพื่อร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมการทำงานของระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้ผ่านหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robots) – ASTI เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดหุ่นยนต์ที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่าง ระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ หรือ Autonomous Mobile Robot (AMR) เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมในธุรกิจยานยนต์และซอฟต์แวร์ – การซื้อกิจการจะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ Robotics และ Machine Automation ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม และโดดเด่น สามารถขยายไปยังอุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น – ธุรกิจ AMR จะมีสำนักงานใหญ่ในเมืองบูร์โกส ประเทศสเปน…

Read More
Loading...