่just car

ยกระดับอาชีวศึกษา! JUST CAR จับมือภาครัฐ มุ่งพัฒนาเยาวชนภายใต้ระบบทวิภาคี

บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวกลางซื้อ-ขายรถยนต์ครบวงจร ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระยะยาว  ภายใต้โครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ดร. ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จัสท์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงปัญหาที่เยาวชนไทยหลายคนพบเจอในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการขาดพื้นที่...