็Hong Kong

‘Hong Kong Week 2023 @Bangkok’ ชวนสัมผัสเสน่ห์และแก่นแท้แห่งวัฒนธรรมจีน ผ่านดนตรี ศิลปะการแสดง นิทรรศการ และภาพยนตร์

21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2566 นี้ ทั่วกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย – กรมสันทนาการและวัฒนธรรม (The Leisure and Cultural Services Department) ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ...