ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต

ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต ตลาดกลางค้าส่งสินค้าคุณภาพ ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ

ไลฟ์ ดีดี มาร์เก็ต ตลาดกลางค้าส่งสินค้าคุณภาพ ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ภายใต้องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย รวมไปถึงสินค้าโอทอป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักและใส่ใจสุขภาพ เปิดตัวตลาด “ไลฟ์ดีดี มาร์เก็ต” พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ผลิตทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น สินค้าโอทอป กับผู้ขายที่กำลังมองหาสินค้าดีๆ มีคุณภาพเพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป...