ไมซ์

มิติใหม่แห่งการจัดงานไมซ์ ภายใต้แนวคิด ห้องประชุมเปิดกว้างทั่วเมืองไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยรองรับการเปิดประเทศ ภายใต้ชื่อ “ไมซ์ไทย มนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ” เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ออกมาจัดประชุม อบรม สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร สร้างความสามัคคี นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของห้องประชุมที่เปิดกว้างทั่วเมืองไทย ทีเส็บ ขอแนะนำ 5 สถานที่จัดประชุม...