โรงหนังรักษ์โลก

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ก้าวเต็มขั้น “โรงหนังรักษ์โลก GREEN CINEMA” ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กางแผน 5 ปี ก้าวเต็มขั้น “โรงหนังรักษ์โลก GREEN CINEMA” ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท เปลี่ยนเครื่องฉายหนังเป็น “Laser Projector” ทุกโรง ทุกสาขา ปักธง Green...