โรคเครียด

นพ.ต่อศักดิ์ ชวนเช็คระดับความเครียดสไตล์เวลเนส โรคเครียดเรื้อรังกำลังมาแรง กลุ่มวัยกลางคนเสี่ยง

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ชวนทุกคนเช็คระดับความเครียดสไตล์เวลเนส โรคเครียดเรื้อรังกำลังมาแรง กลุ่มวัยกลางคนเสี่ยง เร่งแนะแนวทางห่างโรค นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพระยะยาวและการดูแลสุขภาพโรคเรื้อรังแนวทาง Personalized Medicine แห่ง APEX Wellness เผยสภาวะโรคเครียดเรื้อรังกำลังคุกคามสุขภาพคนไทยมากขึ้นทุกวัน ปัจจัยมาจากการสะสมต่อเนื่องของความเครียดแบบรู้ตัวและไม่รู้ ส่งผลกระตุ้นทำให้ก่อโรคเครียด จากร่างกาย และความคิดก่อความวิตกกังวลที่ไม่สามารถปล่อยวางปัญหาได้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก ค่อยๆ...