โรคกระดูกสันหลัง

ผ่าตัดแผลเล็ก…ทางเลือกความปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคกระดูกสันหลัง

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังชี้ การผ่าตัดแผลเล็กสามารถทำได้กับผู้ป่วยทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนสูงอายุ เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่รบกวนระบบกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่น ๆ น้อย เมื่อแผลมีขนาดเล็ก การเสียเลือดน้อย การฟื้นตัวของผู้ป่วยจึงรวดเร็ว ไม่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงวัย ในอดีตการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังจะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผลขนาดใหญ่ แต่ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาก ทำให้การรักษาโรคทางกระดูกสันหลังสามารถลดขนาดของการผ่าตัดเหลือเพียงแผลขนาดเล็ก เจ็บน้อย ที่เรียกว่า...