โพรไบโอติก

“วิโนน่า” ผนึก “มศว” ลงนาม MOU ใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่

 ต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่ม Health Care มุ่งเสริมสมดุลสุขภาพคนไทยห่างไกลการใช้ยา บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด ย้ำจุดยืนผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย ผนึกกำลังร่วมกับ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผลงานเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ Bifidobacterium animalis TA-1 ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาสายพันธุ์ของ รองศาสตราจาร์ ดร.มาลัย...