โนรา

รวมพลังโนรา โชว์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน วัดเขียนบางแก้ว ร่วมเป็นสะพาน“เชื่อมความรู้ ปลุกความภูมิใจ”ให้ชุมชน

17-19 มีนาคม 2566 จะเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่อยู่ในการจดจำของชาวโนราหลายร้อยชีวิตที่มารวมพลังกัน ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว จ.พัทลุง ภายใต้หมุดหมายเดียวกัน แสดงพลังภูมิปัญญาโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยมี ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง หลอมรวมพลังกายใจเพื่อให้งานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ซึ่งต่อยอดมาจากเมื่อครั้งที่เคยจัดไปแล้วในปี 2565...