โซนี่ พิคเจอร์ส ประเทศไทย

“พีท ทองเจือ” ยกครอบครัว ร่วมงาน GRAN TURISMO แกร่งทะลุไมค์” PREMIER   SCREENING  

“คุณรชต ธีระบุตร” กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย “คุณดุจดาว พรหโมบล” ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โซนี่ พิคเจอร์สฯ (ประเทศไทย) ได้ร่วมถ่ายภาพกับ 'คุณพีท - คุณเจ็ง วิไลลักษณ์ทองเจือ” ที่มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว “เซย่า - ณิชฏา ทองเจือ”...