โครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish

“เอส แอนด์ พี” ส่งต่อความสุข ผ่านโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish ปีที่ 18

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2022” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 เดินสายส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันแห่งความรักแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ...