แอปพลิเคชั่น

9ASSET เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซื้อ–ขายอสังหาริมทรัพย์ ครบทุกฟังก์ชัน

พร้อมเป็นผู้ช่วยมืออาชีพให้กับนักลงทุน 9ASSET ชูจุดเด่นเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซื้อ–ขายอสังหาริมทรัพย์ ครบทุกฟังก์ชัน ตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาฯ รอบด้าน พร้อมเป็นผู้ช่วยมืออาชีพให้กับนักลงทุน โดยเติบโตขึ้นตามพฤติกรรมการหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นมองหาข้อมูลบนช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น นายคิ้น ชวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทเตอร์ แอสเส็ท จำกัดผู้บริหารเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซื้อ–ขายอสังหาริมทรัพย์ เผยกลยุทธ์ของ 9ASSET แอปพลิชันที่ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (One Stop Service for real estate Business) ว่าจะช่วยติดอาวุธเสริมทัพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รอบด้าน ด้วยเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความชำนาญ อำนวยความสะดวกสบายให้กับเจ้าของทรัพย์ ตัวแทน ผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ในขั้นตอนการซื้อ ขาย เช่า ตลอดจนกิจกรรมระหว่างถือครองอสังหาริมทรัพย์ สร้างความมั่นคงในธุรกิจและนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดย 9ASSET สร้างจุดแข็งในการบริการอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่จะเป็นผู้ช่วยมืออาชีพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ อันได้แก่ 1. Big Data: ที่มุ่งเน้นในการเป็นแหล่งข้อมูล ซื้อ ขาย เช่า จำนองขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องในระหว่างถือครองอสังหาริมทรัพย์ พร้อมจัดเก็บบนระบบ Cloud Server ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการแก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เช่าตัวแทน และผู้ให้บริการอื่นๆ โดยผ่านการประมวลผลของระบบ AI ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ตรงจุด 2. Service: จัดเต็มในด้านการให้บริการ ซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการดูแลทรัพย์สิน และผู้เช่า รวมถึงบริการด้านการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดหาอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 3. Finance: ด้านไฟแนนเชียล ได้ขยายธุรกิจให้บริการทางการเงิน โดยมีการรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในเงื่อนไขที่ง่ายกว่าสถาบันการเงินทั่วไป 4. Investment: ในด้านซื้อ-ขายเพื่อการลงทุน...

ครั้งแรก ! เปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกโดรนครบวงจร “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร)

สตาร์ตอัปภาคการเกษตร เพื่อยกระดับอนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยท็อปวัน ตราไอ ซี พี และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตราไอ ซี พี ลัดดา และโดรนเพื่อการเกษตร ตรา Mah Bin...