แรงงานวุฒิสภา

“พล.ต.อ.อดุลย์” ปธ.กมธ.แรงงานวุฒิสภา มอบเงิน สิ่งของ สร้างขวัญกำลังใจชาวนครพนม

พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา จับมือภาคเอกชน มอบเงิน สิ่งของ เป็นสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจชาวนครพนม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนครพนม...