แพรว-กวิตา

“ห้างเซ็นทรัล” คอลแลบอาร์ติสต์ดัง “แพรว-กวิตา” เปิดงาน “VOIDSCAPE” สะท้อนปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลป์ในรูปแบบ Interactive VR

สัมผัสประสบการณ์เปิดโลกแห่งอนาคต พร้อมปลุกความหวังและหาหนทางแก้ไขไปพร้อมกันณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2565 ถึง 23 ก.พ. 2566 กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2565 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล...