แพทยสภา

“ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา” เต็งหนึ่ง ว่าที่นายกแพทยสภา เผยแนวการทำงานเพื่อประชาชน

หลังจากผลการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมาผลปรากฏว่า ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 6,091 คะแนน เนื่องด้วย เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทรงคุณวุฒิ เป็นปราชญ์ และมีคุโณปการ เป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ไทย คือ...