แบรนด์ซุปไก่

แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ ส่งมอบองค์ความรู้ เรื่อง “คาร์โนซีน” สารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง

เพราะโภชนาการที่ดีนำมาซึ่งสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันเป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์ในการต่อยอดและพัฒนาด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น แบรนด์ซุปไก่สกัด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีมานานกว่า 180 ปี ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายของบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมทั้งการร่วมสนับสนุนงานประชุมเชิงวิชาการที่มุ่งมอบองค์ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและจัดตั้งบูธเพื่อให้ความรู้และแนะนำสินค้าภายใต้งานวิชาการโภชนาการแห่งชาติ...